Category Archives: PRZEPISY

Zmiany w konwencji tokijskiej

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) wzywa rządy do ratyfikacji istotnych zmian w konwencji tokijskiej z 1963 roku, które zostały uzgodnione na szczycie w Montrealu w zeszłym tygodniu. Konwencja tokijska zapewnia ramy prawne w postępowaniu z pasażerami, których nieposłuszne lub destrukcyjne zachowanie prowadzi do fizycznego ataku lub stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu.

Czytaj dalej

Reklamy

Umowa na czarter samolotów dla VIP podpisana

Wczoraj podpisano umowę na usługę czarteru samolotów dla najważniejszych osób w państwie. Umowa obejmuje czarter dwóch samolotów typu Embraer ERJ 170-200 LR przez okres 4 lat. Samoloty te pomalowane w barwy godnie reprezentujące Rzeczpospolitą Polską będą stacjonować na Lotnisku Chopina w Warszawie i pozostaną do wyłącznej dyspozycji czterech Kancelarii: Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów oraz Sejmu i Senatu RP.

alt

Czytaj dalej


Spotkanie Kierownictwa ULC z przedstawicielami polskich przewoźników lotniczych

17 grudnia odbyło się spotkanie Kierownictwa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z przedstawicielami polskich przewoźników lotniczych. W spotkaniu wzięli udział Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski, Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych dr Piotr Kasprzyk, Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego dr Izabela Szymajda-Wojciechowska, dyrektorzy oraz przedstawiciele departamentów Prawno-Legislacyjnego, Rynku Transportu Lotniczego, Ochrony i Ułatwień, Komisji Ochrony Praw Pasażerów oraz prezesi i przedstawiciele polskich przewoźników lotniczych. Spotkanie miało na celu przedyskutowanie obecnej sytuacji rynkowej oraz przedstawienie aktualnego kierunku legislacji krajowej z zakresu rynku transportu lotniczego.

Czytaj dalej


Podpisanie Porozumienia o Współpracy w zakresie lotnictwa pomiędzy Państwami Grupy Wyszehradzkiej (V4)

W dniach od 3 do 4 grudnia w Budapeszcie odbyło się Posiedzenie Państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w zakresie lotnictwa cywilnego.

Czytaj dalej


Internetowy serwis mapowy stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN)

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował internetowy serwis mapowy stref ochronnych dla lotniczych urządzeń naziemnych (LUN). Dostępny on jest poprzez stronę główną Urzędu po kliknięciu obrazka „Mapy Online” przekierowującego do podstrony przedstawiającej wszystkie udostępniane przez ULC zbiory danych przestrzennych.

alt

Czytaj dalej


Spotkanie w sprawie umożliwienia używania osobistych urządzeń elektronicznych na pokładach samolotów podczas wszystkich faz lotu

W dniu 27 listopada br. w ramach 200. Sesji Rady ICAO, w której uczestniczy Stała Przedstawicielka Polski w Radzie ICAO – dr Małgorzata Polkowska, odbyło się spotkanie w sprawie planowanych zmian w użyciu osobistych urządzeń elektronicznych (ang. personal electronic devices – PED) na pokładzie samolotów. Planowane przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) zmiany przedstawiła Pani Daniela Defossar, Menadżer Sekcji Prawotwórczej w zakresie Operacji Lotniczych, EASA.

Fot. Sebastian Burcicki

Fot. Sebastian Burcicki

Czytaj dalej


11-ta rocznica powstania Urzędu Lotnictwa Cywilnego

17 listopada minęło 11 lat odkąd Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął swoją faktyczną działalność administracyjną, stając się polską władzą lotniczą. Z tej okazji naszym klientom, wszystkim związanym z lotnictwem oraz jego sympatykom Kierownictwo i pracownicy Urzędu pragną złożyć podziękowania za dotychczasową wspólną pracę na rzecz rozwoju polskiego lotnictwa cywilnego oraz zachęcić do dalszego wspólnego działania.

alt

Czytaj dalej


%d blogerów lubi to: